AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Месец: юли 2009

Пет дни, шест вечери до …

Автор: Гаро Ахчиян, год. на издаване – 2009 г. Единадесет разказа от живота на автора. Приложение с цветни снимки. 92 страници. Издадена от ОАБС „Парекордзаган“ – Пловдив и спонсорите: Рупен Чавушян, фондация „Баклаян“, ОАБС „Парекордзаган“ – Бургас, издателсто „Бряг“, Георги…