AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Ден: 03.06.2024

Две талантливи арменски деца, отличени с награди през 2024 г.

С общоградско шествие в централната пешеходна зона, награждаване на заслужили ученици и работещи в сферата на образованието и културата, и концерт ,бе отпразнуван 24 май в Хасково.В областта Професионалното образование Община Хасково присъди наградатаУченик на годината на Арам Дерандонян от…