СТИПЕНДИАНТИТЕ НА „ПАРЕКОРДЗАГАН” МОТИВИРАНИ ОТ МИСИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

IMG_4062На 3-ти януари 2014 г. в клуба на „Парекордзаган” в Пловдив се събраха седем от общо 12 стипендианти на Благотворителния съюз на среща с председателя Рупен Чавушян.

В първите дни на Новата година бяха раздадени стипендиите, определени след прецизен подбор от страна на Образователния департамент в Ню Йорк, на седмината студенти от арменски произход, които се срещнаха и с доайена на пловдивското ръководство Аракси Мъгърдичян, създател на превърналата се в традиция Студентска вечер ( 1995 г.) и Клуб на дамите към „Парекордзаган” Пловдив (1998 г.), и с Хрипсиме Ерниасян, член на ръководството и отг. редактор на вестник „Парекордзагани Цайн”.

Хрипсиме Ерниасян разказа за изключително активната дейност на клона през изминалата година, за студентските и младежки програми на „Парекордзаган”, като ги подкани да участват в тях. Разказа им за 6-мата участници в тези програми през 2013 г., две от които се проведоха в Армения (Musical Armnia и Youth Forum на министерството на диаспората и Goriz, в Истанбул, Турция)


Председателят на Благотворителния съюз г-н Чавушян сложи сериозен акцент върху активността на младите хора, както в Пловдив така и в асоциираните клонове. Наблегна на значимите събития през изминалата година и тези, които предстоят през 2014 г. Подчерта  важността комуникациите и връзката между младите и ръководството да не се прекъсва, да се предава опита и да се търсят форми за сближаване на младите, независимо дали са членове на организацията.

Обща снимка запечата този миг и остави в мислите на младите хора как да продължат мисията на „Парекордзаган”.

This entry was posted in Танцови групи. Bookmark the permalink.