ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ: ИСТОРИЧЕСКАТА КНИГА ЗА ДИНАСТИИТЕ НА АРМЕНСКИТЕ ЦАРЕ

Документални разкази и притчи за 141 арменски царе и монарси и техните взаимоотношения с Източните племена, Атропатена, Персия, Рим, Арабския халифат, Египет, Византия, Грузия, Асирия, Франция …

АВТОР: ХАЙК ХАЧАТРЯН

ЗАГЛАВИЕ: ДИНАСТОКРАЦИЯТА НА АРМЕНИЯ

(4000 г. пр.Хр. до 1375 г.)

Превод от арменски АГОП ОРМАНДЖИЯН

Dinastokracia_ Korica21 copy

Арменският народ в своята 40-вековна трудна, но героична история и 35-вековна царска династокрация, недвусмислено доказа, че когато царският престол се предава от династия на династия, макар и с прекъсната пряка кръвна връзка, е спазван свещения родолюбив принцип на управление: „Съхранявай и обогатявай държавата и страната, разширявай и брани границите й, народа й, опазвай и развивай езика, религията, културата, нравите и обичаите, спазвай законите, укрепвай единството на нацията и с делата си защитавай достойнството на своята царска чест и честта на предците си!” Този династичен, монархически, родолюбив принцип до голяма степен са спазвали и дори подставените чуждоземни, не арменски по произход, царе и князе.