ЗА ПЪРВИ ПЪТ „Андерсеновите приказки“ зазвучаха на арменски език

На 15 юни т.г. в Арменския Културен Дом в Пловдив имаше бляскаво тържество по повод закриване на учебната година за съботното арменско училище към „Парекордзаган“ клон Пловдив 퀄컴 드라이버 다운로드.

Подготвената програма бе плод на седмици усилена подготовка, която даде най-красивия подарък на родителите и на общността ни – „Андерсеновите приказки“ зазвучаха на арменски език, така смело и с артистични умения, които трогнаха публиката 랜섬웨어 파일 다운로드.

Водещите Сара Сарян и Армине Бадваганян представяха участниците и обявяваха на арменски и на български език – стихотворения за майчиния език, песните, най-новия танц на детската танцова група „Астхигнер“ – колоритни и забавни те ни размиваха и забавляваха 윈도우 폰트 다운로드.

Повече от 25 деца преминаха през сцената като утвърдени артисти и танцьори 세글자 다운로드. За всеки един от тях, Председателката на Образователната комисия към Благотворителния съюз Вержиния Гарабедян каза мили, но и критични думи 다운로드. Похвали ги, познавайки способностите им, а за публиката бе изключително любопитно, да научи по нещичко за техния характер, способности и умения 다운로드. Г-ж Гарабедян съумя да представи децата с няколко думи в някоко аспекта.

Разбира се участието на всяко дете в самодейните детски групи към „Парекордзаган“ клон Пловдив носи своята ангажираност и в семейството 다운로드. С много внимание и грижа към ролите се отнасят и самите родители. Подготовката им е стабилна, проверена у дома, пред преподавателите и едва тогава – пред публиката 닷넷프레임워크 4.8. Детската самоувереност и старание бяха възнаградени от щедрите аплодисменти на присъстващите 다운로드.

Аплодисменти и цветя за преподавателите и родителите, с чиято безценна помощ се осъществяват всички мероприятия на съботното училище бяха поднесени от „Парекордзаган“ – на режисьора на ДТТ „Малвина Манукян“ Елвира Николова, на хореографите на детска танцова група Рамела Марукян и Такухи Везирян, на преводачите и помощници в арменската версия на „Андерсенови приказки“ – Силва Долмаян, Аракси Мъгърдичян и Вардуи Гарабедян, на учителката по арменски език Алвард Бадваганян 다운로드.

 Повече подробности четете в следващия 136 брой на вестник „Парекордзагани Цайн“ и Арменски информационен сайт „гантех Арарадян“
( www.agbubulgaria.org/ГАНТЕХ АРАРАТЯН)

This entry was posted in Съботно Училище. Bookmark the permalink.