СИМВОЛЪТ НА 100-ГОДИШНИНАТА НА АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД

ТЪЛКУВАНЕТО НА АРМЕНСКИЯ СИМВОЛ, КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ДИАСПОРАТА ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД ПРЕДИЗВИКА В БЪЛГАРИЯ КОМЕНТАРИ И РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ.

Мотото е преведено на седем езика: английски, френски, руски, испански,

арабски, китайски и на турски.

Всеки език носи особеностите на своята лексика. Буквалния превод не предава адекватния смисъл на заложената идея. Затова превода на мотото най-точно следва да се прави паралелно с идеята, заложена в него.

Създателите на мотото имат познания върху лингвистиката и познавайки особеностите на чуждите езици, са дали възможност то да се тълкува и интерпретира.

anmorug copy

Възможностите oткриваме в символа на 100-годишнината от Арменския геноцид. Вижте снимката и текста, вграден в нея. „ПОМНЯ И ОСЪЖДАМ. ПОМНЯ И ИЗИСКВАМ. ЖИВЕЯ И ПОМНЯ. ЖИВЕЯ И ИЗИСКВАМ“.