Представяне на книгата на Едвард Жамгочян „Арменците от някогашния Базарджик” на издателство „Арарат”, Румъния, 2014 г.

На 19 септември в град Добрич бе представена книгата на Едвард Жамгочян „Арменците от някогашния Базарджик”. Събитието бе посветено на 100-годишнината от арменския геноцид.

Авторът Едвард Жамгочян е известен сред румънската общественост със своите творби на арменска тематика. За съжаление, знаем твърде малко за този сънародник, който е роден в Букурещ, а от 70-те години на миналия век живее в Ню Йорк, САЩ. Продължава да пише и в днешно време – предимно статии за арменската преса в диаспората.

Книгата е изпълнена със събития и факти, богато илюстрирана с много карти и снимки, някои от които с над 100-годишна давност.

Финансово съдействие за издаване на книгата оказа и „Парекордзаган“ клон Пловдив.

В деня на презентацията на книгата, в Добрич, представител на „Парекордзаган“ д-р Бохос Гаржарян, председатела на Съюза в Русе направи изказване от името на г-н Рупен Чавушян, който по това време се намираше в Ечмиадзин, Армения на Църковн-представителния събор на Арменската църква.

This entry was posted in Дейности. Bookmark the permalink.