НОВА ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АРМЕНСКИ ЕЗИК

На 22 ноември 2014 г., за децата от съботното училище към „Парекордзаган“ клон Пловдив бе организирана екскурзия в планината. Водачът им, планинския катерач и алпинист Ахарон Кочиян, ги поведе в дълбините на гората, показа им забележителните места. Те прекосиха мостчета и полянки. Организираха си състезания, паралелно с това, учителката им по арменски език Алвард Бадваганян ги учеше на нови думички, свързани с природата, която ги заобикаляше.

Тази инициатива ще се превърне в традиция, заради голямата привързаност на децата към природата, която се изгражда в тях чрез всякакви форми в съботното училище.

This entry was posted in Съботно Училище. Bookmark the permalink.