В ПЛОВДИВ СЕ РАЗДАДОХА ГОДИШНИТЕ СТИПЕНДИИ НА AGBU

В офиса на „Парекордзаган“ клон Пловдив бяха връчени Годишните стипендии на „Парекордзаган“ 그라토. В присъствието на членове от ръководството на пловдивския Благотворителен съюз, Председателят – г-н Рупен Чавшян представи Образователните програми на Съюза в Армения и Великобритания 안드로이드 문자 다운로드. Запозна стипендиантите с условията за кандидатстване през следващата академична година, както и със сроковете за подаване на документи 다운로드. След като изложи приоритетните задачи на „Парекордзаган“ г-н Чавушян ги прикани да се включат в мероприятията заедно с младите членове на Съюза 다운로드.

Димитър Миндалов, Елиза Багдасарян и Сара Хованисян от Пловдив, Елизабет Хачадурян и Елизабет Артинян от Хасково и Ростислав Тончев от Бургас са стипендианти, които бяха одобрени от Образователния департамент на „Парекордзаган“ – Ню Йорк 인터넷 익스플로러 10 다운로드.

View post on imgur.com

На всички пожелаваме добра и резултатна година 다운로드.

Не забравяйте, че документите за следващата академична година (2016-2017) се подават до 30 май 2016 г 다운로드. он-лайн на адрес: www.agbu-scholarship.org/

This entry was posted in Дейности. Bookmark the permalink.