Бе създаден Клуб на младежите към ОАБС „Парекордзаган“ клон Пловдив

На 9.01.2016 г. с решение на ръководството на „Парекордзаган“ клон Пловдив (от м. декември 2015 г.) се учреди Клуб на младежите към ОАБС „Парекордзаган“ клон Пловдив по инициатива на г-жа Аракси Мъгърдичян- почетен член на  „Парекордзаган“ клон Пловдив 윈도우7 드라이버 다운로드.

A Youth Club AGBU Plovdiv Chapter (2)На първата сбирка на групата ( 16.01.2016 г.) се избра ръководство в състав: Председател – Анахид Татеосян (участвала в програмата на AGBU Musical Armenia 2014 г.); зам 다운로드. председател – Татеосс Татеосян (участвал в програмата на AGBU Musical Armenia 2014 г.); секретар-касиер – Надежда Ненкова 네이버 웨일.

Клуба има свой Правилник, одобрен от ръководството на „Парекордзаган“ клон Пловдив и в него  членуват 14 младежи на възраст от 14 до 29 години 다운로드.

На 6.02.2016 г. в клуба на „Парекордзаган“ младежите от Клуба отбеляза с празненство  Пун Парегентан с маски, почерпка, музика и веселие 다운로드.

Клуба има своя програма, но основната им задача е да подкрепят целите и идеите на „Парекордзаган“ 다운로드.

This entry was posted in Дейности, Танцови групи. Bookmark the permalink.