СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ НА „ПАРЕКОРДЗАГАН“ – ПЛОВДИВ ЗАПОЧВА С РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА

От м. ноември 2019 г. с решение на ръководството, Съботното арменско училище на „Парекордзаган“  Пловдив открива допълнителна едночасова програма с художествено направление 어도비 프리미어 프로 무료 다운로드.

Паралелно с Арменския виртуален колеж, по който продължаваме обучението си вече пета поредна година започваме и Съботно Арт ателие 다운로드. В него могат да вземат участие всички желаещи деца над  7-годишна възраст, които посещават Съботното ни училище 다운로드.

Амбициите на ръководството са да предоставят на децата нови възможности, чрез които да усвоят лесно арменски думи под формата на различни занимания 휴대폰 카카오톡 다운로드. А това ще се случва всяка събота, след часовете с Арменския виртуален колеж.

В колектива, който ще подготвя Арт ателието в съботните дни се включиха предимно наши съмишленици с умения в сферата на различни артистични и приложни изкуства 콜오브듀티 고스트 다운로드.

Тази страхотно заредена с идеи „армия“ идва в Съботното ни Арт ателие с намерението да предаде изключителния си позитивен заряд на децата ни, за които създаваме тази  приказна среда – за да развием техния талант, да дадем посока на техните желания и да обвържем езиковата им култура с традиционни елементи от арменския  бит и традиции 다운로드.

Ето какво разказва Хрипсиме Нурикян, една от основните идеолози на това нововъведение в Съботното ни училище 다운로드. Тя предоставя за целта две просторни  зали с всички удобства в тях:

Какво преследваме с идеята да продължим работата ни с децата в различна посока 사계 무료 다운로드?

  • В днешно време малко са източниците на вдъхновение за младите, които да ги свържат с припознаването на тяхната идентичност като арменци, а и Пловдив като град предлага много изкушения в насока творческо развитие за деца и млади таланти 오버워치 마우스 커서 다운로드. Това, което ние ще им предложим е със същата насоченост, а именно да разгърнем тяхното въображение и да им дадем възможност те сами да съумяват да творят изкуство 다운로드. Това, което арт ателието ще направи е да даде насока на тези умения като всяко занятие ще е свързано с даден арменски и международен празник, обичаи, и характерни за сезона теми.

Четете подробно в брой 237 на вестник „Парекордзагани Цайн“

This entry was posted in Съботно Училище. Bookmark the permalink.