ВТОРИ ДЕН В ПОМОЩ НА ТАКВОР МЕРАМЕДЧИЯН

Днес, 12 юли, 2021 г., рано сутринта продължи почистването на източната стена на Арменския гробищен парк в Пловдив.

Моника, Томи, Норайр, Лидия, Стела, Ашот и Ерика продължиха борбата с устойчивите лиани, от чиято многогодишна прегръдка стената трябваше да бъде освободена.

Повече от 4 часа младежите разчистваха трасето, по което Таквор трябваше да постави закупените с последните финансови дарения материали.

Няма лесна победа, но днес, младежите успяха да се преборят с поредното предизвикателство, което бе една спечелена битка в мирно време.

Снимка за спомен:

Таквор Мерамедчиян в средата. От ляво на дясно: Ашот, Томи, Норайр, Ерика, Стела (долу в средата), Моника и Лидия.
ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕТО

СЛЕД ПОЧИСТВАНЕТО!

This entry was posted in Танцови групи. Bookmark the permalink.