AVC: ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2022: Записването за редовни студенти започва на 10 юни 2022 г.

Семестър по арменски език от 11 юли до 13 септември 2022 г. : Източен или западен. Катедрата по арменски език предлага на учениците възможност да научат източен или западен арменски като втори език.

Научете за историята на Армения: Катедрата по арменска история предоставя на студентите възможност да изследват историческото минало и настояще на арменския народ. Курсовете предлагат изчерпателен преглед на историята на арменския народ от древния му произход до сегашното му състояние, както в родината, така и в диаспората.

Арменска култура. Арменска архитектура и музика:

Курсовете към катедра Култура предлагат на учениците запознаване с някои аспекти на арменската култура и богатото културно наследство на арменците в историческата родина, както и извън нея.

Семестър по шах от 11 юли до 13 септември 2022 г.:
Научете се да играете шах онлайн: Програмата за онлайн шах AVC е разработена в сътрудничество с Арменската шахматна академия. Материалите на курса са базирани на учебниците, разработени от Министерството на образованието и науката на РА.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НА: www. avc-agbu.org

https://www.avc-agbu.org
https://www.avc-agbu.org