НОВИНИ

На 6 декември 2020 г. си тръгна от този свят

ГАРО АХЧИЯН от гр. Бургас

Наричаше себе си мечтател, но беше реалист, обичаше да казва, че за него честността не е качество за показ, но непременно трябва да го имаш. Носеше своите ценности близко до сърцето си и не ги отстъпваше пред нищо. Беше дългогодишен зам.-председател на “Парекордзаган” – Бургас, дългогодишен член на Арменското църковно настоятелство в града, първият носител на приза на Община Бургас “Ключа от кулата”.

Той пишеше своите книги със сърцето си и не търсеше комерсиалното. Неговата самоирония развеселяваше околните, често  стихоплетстваше “на крак” и смело ги декламираше.

Ще те помним като лъч светлина в мрака! Почивай в мир!

Ръководство на ОАБС “Парекордзаган” – Пловдив и редколегия на вестник “Парекордзагани Цайн”

***

 

На 12 ноември 2020 г. ни НАПУСНА Едуард Арсенян

Той беше един от учредителите на “Парекордзаган” в град Пловдив. Дългогодишен зам.-председател на Съюза, носител на модерното мислене, дарител и идеолог на бъдещето, който винаги се свързва с млади хора.
Неговите качества нямат аналог във времето, останалата празнина, която ще бъде допълнена със спомени, ще го цитираме и ще говорим за него в момента.
Поклон и светла да е паметта ти!

Ръководство на ОАБС “Парекордзаган” – Пловдив и редколегия на вестник “Парекордзагани Цайн”