НОВИНИ

На 12 ноември 2020 г 일러스트 cs2 무료 다운로드. ни НАПУСНА Едуард Арсенян

Той беше един от учредителите на “Парекордзаган” в град Пловдив 다운로드. Дългогодишен зам.-председател на Съюза, носител на модерното мислене, дарител и идеолог на бъдещето, който винаги се свързва с млади хора 다운로드.
Неговите качества нямат аналог във времето, останалата празнина, която ще бъде допълнена със спомени, ще го цитираме и ще говорим за него в момента Aus download.
Поклон и светла да е паметта ти 다운로드!

Ръководство на ОАБС “Парекордзаган” – Пловдив и редколегия на вестник “Парекордзагани Цайн”

 

На 6 декември 2020 г 다운로드. си тръгна от този свят

ГАРО АХЧИЯН от гр 독도체 ttf 다운로드. Бургас

Наричаше себе си мечтател, но беше реалист, обичаше да казва, че за него не е качество на показването, но непрекъснато трябва да го има 크롬브라우저 안드로이드 다운로드. Носеше своите ценности близо до сърцето си и не ги отстъпваше пред нищо 다운로드.
Беше дългогодишен зам.-председател на „Парекордзаган“ – Бургас, дългогодишен член на Арменското църковно настоятелство в града, първият носител на награда в Община Бургас „Ключа от кулата“ 일본 논문 다운로드.
Той пишеше своите книги със сърцето си и не търсеше комерсиалното. Неговата самоирония развеселяваше околите, често стихоплетстваше “на крак” и смело ги декламираше.

Ще те помним като лъч светлина в мрака!
Почивай в мир!

Ръководство
на ОАБС “Парекордзаган” – Пловдив
и редколегия на вестник “Парекордзагани Цайн”
***