В ПАМЕТ на Малвина Манукян

Дългогодишен преподавател по арменски език в пловдивското училище „Виктория и Крикор Тютюнджиян”, възпитала в няколко поколения арменски деца любов към Отечеството, майчиния език и към арменската култура. Автор на учебни тетрадки по арменски език.

Един от 12-те учредители на „Парекордзаган” клон Пловдив през 1991 г., когато се възстановява клона. Член на първото ръководство след възстановяването му.

 

В последните 12 години тя преподаваше и в съботното арменско училище на „Парекордзаган” клон Пловдив. По нейна идея се създава детската театрална трупа към Благотворителния съюз. През 2006 г. започват репетициите с 12 деца, броят на които бързо нараства. Постановките, които бяха режисирани и адаптирани за сцената от Малвина Манукян бяха очаквани и широко посещавани във всеки един град, където отиваха на турне. Театралната трупа получаваше непрекъснато покани за участия.

 

Нейният метод за директен контакт на децата с майчиния език чрез заучаване на театрални реплики направи по-лесно усвояването му и не след дълго малките артисти свободно се изразяваха и си служеха с арменския език. Активността на децата бе нейната сила и мотив да търси атрактивни методи срещу глобализацията и все по-сериозното навлизане на интернета в живота им.

 

За това тя получава специална награда на журито на фестивала за детско театрално изкуство в Армения „Нран хадик” през октомври 2011 г.

 

Дни преди да си замине от този свят г-жа Манукян подготви нова постановка, с която да открият новия сезон от м. окотмври 2012 г. А на детската театрална трупа й предстои участие на 25-ти август т.г. на фестивала за арменска култура в град Бургас, на който ще представят нейна постановка. Крехките сърчица на децата са наранени от загубата на любимата им учителка, но тя ще бъде с тях винаги, макар от горе ще ги наблюдава, защото остави душата си да се прероди в таланта на децата от детската театрална трупа към „Парекордзаган” клон Пловдив.

 

Поклон пред паметта й!

ОАБС „Парекордзаган” клон Пловдив поднася своите дълбоко съболезнования на близките й.