AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Добрич

Добрич

СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА КЛОН ДОБРИЧ

В град Добрич арменската колония е малочислена. В края на 1998 г. в града се създава асоцииран клон на „Парекордзаган“. За председател е избран Хайк Егикян. Основната задача на клона е да запази съботното арменско училище. Ръководството работи в много…