AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Ден: 19.08.2014

СИМВОЛЪТ НА 100-ГОДИШНИНАТА НА АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД

ТЪЛКУВАНЕТО НА АРМЕНСКИЯ СИМВОЛ, КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ДИАСПОРАТА ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД ПРЕДИЗВИКА В БЪЛГАРИЯ КОМЕНТАРИ И РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ. Мотото е преведено на седем езика: английски, френски, руски, испански, арабски, китайски и на турски. Всеки език…