AGBU Plovdiv

Armenian General Benevolent Union

Month: July 2015

Парекордзагани Цайн

Редакторска колонка: Помага ли екипната работа в обществените структури?

Работим ли в екип? Този израз ще си остане куха тривиална фраза, ако не разбираме дълбокото съдържание на екипния продукт, създаден в това демократично време, в което живеем. Свидетели сме на деформации, които са предизвикани от компилирането на обвития в…

Saturday School

ONLY ONE DROP OF ARMENIAN BLOOD IN THE VEINS IS ENOUGH …

On 27 June this year, in the Puppet Theatre in Plovdiv was presented the show on the novel by Varujan Vosganian “Whispered book” in Armenian, dedicated to the 100th anniversary of the Armenian genocide. After two successful performances in Bulgarian,…