AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Месец: октомври 2017

Дейности

Програмата на AGBU – ОТКРИЙ АРМЕНИЯ – DISCOVER ARMENIA 2017

За първи път България имаше представители в програмата Да се свържем по-дълбоко с арменската земя и нейните хора в едно невероятно триседмично пътуване, изпълнено с посещение на забележителности, трупане на опит в обществените услуги и културно- обогатяващи дейности – това…

Activities Dance Groups

DISCOVER ARMENIA Program – 2017

For the first time Bulgaria had representatives in the program – Monika Shishmanyan, Eranuhi Altunyan and Irina Andre Chavushyan from Plovdiv Every summer since 2003, AGBU’s Discover Armenia Program has brought together diasporan youth ages 15-18 from around the world…

Съботно Училище

AGBU Plovdiv: ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

На 7 октомври т.г. в Пловдив започнаха часовете в Арменското съботно училище към „Парекордзаган“ клон Пловдив Като първи ден, преподавателката им арх. Алвард Бадваганян и Инеса Геворкян, студентка в ПУ и сътрудник към Съботното училище бяха подготвили забавни, свързани с…