AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Месец: февруари 2020

Дейности

Нашите цели

На 12 януари 2020 г. Управителният съвет на „Парекордзаган“ – Пловдив организира официално събитие, на което връчи стипендиите на одобрените от Образователния отдел  на AGBU студенти от арменски произход. Пред стипендиантите от Пловдив, Хасково, Бургас, Пазарджик и Варна новото ръководство…