AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Месец: декември 2020

ПРИМИРИЕ В НАГОРНИ КАРАБАХ КРИКОР СРЕНЦ  – ЗАВЪРНАЛ СЕ ОТ АРМЕНИЯ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Добре дошъл жив и здрав! Каква беше твоята мисия в Армения по време на войната с Азербайджан? Добре заварила, благодаря за поканата. Целта на моето пътуване в Армения по време на конфликта бе хуманитарна и се прояви…

Съботно Училище

Обзор на декемврийските инициативи на „Парекордзаган“ – Пловдив

В дните след приключване на войната по границата на историческите ни земи в Арцах през м. ноември 2020 г., AGBU насърчи своята хуманитарна програма, чрез благотворителни акции, които продължават да се провеждат и до днес от клоновете на Съюза по…