AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Месец: януари 2023

2022 г. в перспектива.

Изявление на Бердж Сетракян, Завършваме тази година с нашите братя и сестри в Арцах и Армения, изправени пред още една криза – хладнокръвна блокада, която отново поставя на изпитание духа и решимостта ни. Така че в края на 2022 г….