AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Ден: 06.06.2024

Президентът на AGBU изразява своята загриженост за повишаващото се напрежение в Армения

Армения все по-често изпитва точки на натиск както отвътре, така и отвън на страната, което поражда опасения, че структурата на арменското общество се разпада под тежестта на нарастващото напрежение и разделение. През седмица, когато се отбелязва годишнината на Независима Армения,…