AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Ден: 18.06.2024

БУРГАС: Еожени Бедросян – Иванова е сред отличените от Кмета на гр. Бургас, педагози

Учител по Музика и Изобразително изкуство, е сред отличените педагози в Бургас “Благодаря от сърце на ръководството и колегите от ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас! Чест е за мен да съм сред вас!Вярвам, че моите родители – учители, се…