СЪЗДАВАНЕ НА КЛОН БУРГАС

В Бургас асоцииран клон се създава в края на 1998 г. Амбициозното ръководство пристъпва към реализиране на идеята за първи младежки летен лагер в България. Младежи от пловдивския и бургаския клон на „Парекордзаган“ посвещават лятната си ваканция на това да помогнат при ремонта на сградата, предоставена за летен лагер. Всяка година под грижите на членовете на ръководството на бургаския клон повече от 90 арменски младежи от всички клонове в България посещават летния лагер, разпределени в пет смени между 16-20 души.

Днес този лагер не съществува поради финансови причини.

От 2002 година клонът в Бургас е самостоятелен.

Председател е Агоп Мовсесян.