СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА КЛОН ДОБРИЧ

В град Добрич арменската колония е малочислена. В края на 1998 г. в града се създава асоцииран клон на „Парекордзаган“. За председател е избран Хайк Егикян. Основната задача на клона е да запази съботното арменско училище. Ръководството работи в много тясна връзка с ръководството на Арменската общност в града и Арменското църковно настоятелство.

През 2009 г. за председател е избран Едуард Коконян. Той продължава приетата традиция за грижа към младото поколение, като продължава поддръжката на арменското съботно училище и ежегодно издирва и предлага за стипендианти на „Парекордзаган” изявени и активни младежи от Добрич. Създава танцова група.

 

This entry was posted in Добрич. Bookmark the permalink.