ОАБС „ПАРЕКОРДЗАГАН” КЛОН ПЛОВДИВ В помощ на сирийските ни сънародници

„ПАРЕКОРДЗАГАН” клон Пловдив ще обяви скоро банкова сметка в лева, за дарения в помощ на нашите сънародници в Сирия.

afish

„ПАРЕКОРДЗАГАН” клон Пловдив ще организира OPEN концерт, с благотворителна цел, средствата от който изцяло ще бъдат предоставени за сирийската кауза ( в края на м. ноември 2013 г.) Поканват се всички, които искат да допринесат за постигане на целта, да участват благотворително на концерта.

Вестник „ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН” ще дари 50 абонамента за сирийската кауза (800.00  лв.)

Всички приходи от традиционна Студентска вечер 2013 г. ще бъдат предоставени на сирийската кауза.

Ще бъдат активирани са всички звена на „Парекордзаган” , вкл. Съвета на председателите, съботните училища, самодейните колективи, ръководители, родители и български приятели.

This entry was posted in Дейности. Bookmark the permalink.