80 години Арменски театър в Хасково и 20 години от възстановяването на „Парекордзаган“ в Хасково

This entry was posted in "Еребуни", Хасково. Bookmark the permalink.