AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Дейности

Среща на отг. редактор на вестник „Парекордзагани Цайн“ и преподавателския колектив, който участва и подкрепя проектът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

0 0
Read Time:2 Minute, 24 Second

На 25 юни т.г. в Пловдив се проведе среща на отг. редактор на вестник „Парекордзагани Цайн“ – Хрипсиме Ерниасян и преподавателския колектив, който участва и подкрепя проектът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“:

ПЛОВДИВ – ОТ МУЛТИЕЗИКОВ И МУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Ръководител на научния колектив е доц. д-р Борян Янев*.

 

Проектът за първи път поставя в центъра на научните изследвания подобен интердисциплинарен подход за анализ на уникалния мултикултурен феномен Пловдив, с неговото специфично историческо развитие на хилядолетно населено място с непрекъснат живот и мултиетнична култура.

Темата на проекта включва проучвания от областта на културологията, историята, образованието, езикознанието, литературознанието и се фокусира върху специфичните мултиетнически взаимоотношения, традиционни за град Пловдив, превърнали го в европейски пример за цивилизационно развитие на базата на културното многообразие.

Сред събитията, свързани с този проект са организиране на: уъркшопове, работни срещи и публични лектории по темата на проекта.

Една от тези срещи бе свързана с темата за възникването на Арменската общност, арменското училище, организационен живот и др. в град Пловдив. Поканата към нашата редакция бе отправена от доц. Мая Тименова-Коен, и с нейното любезно домакинство панорамното представяне на нашата общност в Пловдив плавно премина в „арменско гостуване“. Без никаква предварителна нагласа, че поднесеното ще бъде едно сухо изказване и аудиторията след това ще си тръгне, срещата премина при неочакван, за нас, интерес. Това показаха и въпросите, които академичния колектив задаваше, и с които подсказваше, че внимателно е слушал дори и най-малките детайли от лекцията.

Информацията, която поднесе Хр. Ерниасян бе базирана на сериозни източници и краеведски изследвания за арменците в Пловдив и България. Използваните източници бяха посочени в края на презентацията.

Мултимедийната презентация, представена от Хр. Ерниасян, показа положителното и градивно развитие на успешно интегрираната арменска общност, устойчивата среда за нейния просперитет – църква-училище-културен дом и изявени имена със световна величина.

Особен интерес предизвика информацията за Арменското училище в Пловдив и причините за неговото закриване в продължение на 14 години (1976-1990 г.), както и силната мотивация на пловдивските арменци за построяването на нова учебна сграда за първокласниците, в годините, когато в България се закриваха училища.

Програмата на проекта ще допринесе за културното сближаване на различните етнически групи в град Пловдив и развитието на културата на обществото като цяло.

* доц. д-р Борян Янев  е заместник-декан на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“  и Институционален Еразъм-координатор на ПУ „Паисий Хилендарски“. Доц. Янев е отличен от Фонд научни изследвания с диплома за млад учен в хуманитаристиката и е автор на първото в България съпоставително изследване на две антропонимни системи, издадено като монография. Янев е автор и на първото изследване на образните сравнения с антропоцентричен характер в българския и английския език. Член е на Обществото на лингвистите в Европа, Международния славистичен комитет на ономастите; Академичното дружество по ономастика в България и др. Автор е на три монографии и над 80 научни публикации в областта на контрастивната лингвистика.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %