Кулинарното бижу „В света на арменската кухня“ е вече факт

Излезе от печат последното издание на „ОАБС „Парекордзаган“ клон Пловдив

 „В света на Арменската кухня“

Изд. 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книгата е с твърди корици, 300 стр., 500 рецепти и 240 цветни снимки, които илюстрират 15 основни категории в Арменската кухня.

Тя е приятно встъпление към фолклора и традициите на старите поколения арменци и е неотделима част от арменския бит.

Съставил: Хрипсиме Ерниасян

Специалист – консултант: Харутюн Тутян

Консултант: Гаяне Хунанян, майстор – готвач

Редактори: Мери Тутян, Стоян Шишков, Дирухи Хачманян

Коректор: Дирухи Хачманян

ISBN: 978-619-90118-98

Печатница: Авангард принт

За информация: тел. 032/ 26 2 396, e-mail: agbu.plovdiv@gmail.com