AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Парекордзагани Цайн

„НЕПОЗНАТИТЕ“ сближава култури, общности и традиции

0 0
Read Time:6 Minute, 27 Second

В края на 2020 г. се провежда 3-тото издание на Културен семинар „Непознатите“. продължаване на дисертационния труд на д-р Зоя Микова, преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев “- Пловдив.

Целта на проекта от началото му през 2016 г. е разширяване на познанията за етническите, етнографските, конфесионалните и културните общности в България и света, както и популяризирането на традиционните практики, култура и бит. Събитието се провежда в град Пловдив в няколко модула: научен, художествено-творчески, кулинарен и фотоизложба. В рамките на теоретичния модул на участниците представят доклади по теми, свържете се с традиционните организации за защита на данните, с особености на междукултурното съжителство и търсенето между различни етноси. Художественотворческият модул презентира характерни вокални, инструментални и танцови практики. Представя се кулинарна и фотоизложба с архивни снимки и традиционни храни в различни групи. Във трите формат на „Непознатите“ участват докторанти, постдокторанти, преподаватели и ученици,

Първото издание на „НЕПОЗНАТИТЕ“ от 2016 г, е посветено на арменската, еврейската, турската и ромската общност у нас.

На сцената на АМТИИ заедно се представя арменски танцов състав „Астхигнер” (Пловдив) – ръководител Анжела Начева и арменски вокално-инструментален състав „Еребуни” (Пловдив) – ръководител Ардаш Ерниасян, Лика Ешкенази и еврейска вокално-инструментална група „Дулсе София), ръководител Лика Ешкенази, еврейски танцов състав „Кедар мансева“ (София) – ръководител Матилда Самуилова, ансамбъл за турски фолклор към Народно читалище „Юмер Лютфи 1993” (Кърджали) с ръководител Юксел Есен, ромски танцов състав „Рома Денс Основно училище „Васил Левски” (с. Караджово, община Садово) с ръководител Мая Здравкова.

Фотоизложбата получава неочаквана популярност и от стационарния първоначален проект се превръща в пътуване изложба като се представя в различни училища, институции и организации от страната.

Семинарът привлича над 150 участници на възраст от 8 до 90 години от цялата страна, както и различни партньорски организации, като това дава ясен знак за висока степен на полезност и значителен принос към образователната, социалната и обществената сфера. В подкрепа на така поставяне на нов прозорец за диалог между етносите се отзовава Регионалният етнографски музей – Пловдив, Дома на етносите- гр. Пловдив, фондация „Заедно“ – гр. Пловдив, Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“ – клон Пловдив и вестник „Парекордзагани цайн“ – Пловдив, Организация на евреите „Шалом“ -гр. Пловдив и гр. София, Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк“ – Пловдив и Народно читалище „Юмер Лютфи 1993“ – Кърджали, представители на местния бизнес.

Второто издание на „Културния семинар Непознатите“ е през ноември 2018 г. Д-р Зоя Микова и екипът ì канят представители на каракачаните, армъните и торлаците, живеещи у нас. Семинарът обещава повече от 120 участници и е структуриран в основополагащите за форума модули. В рамките на конференцията 18 докторанти, постдокторанти, преподаватели и ученици от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев “, ВСУ„ Черноризец Храбър “- гр. Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, представят своите научни изследвания, свържете се с традициите в областта на общността, Специалистите по междукултурното съжителство и общуването помежду им. Представен е и документален филм, резултат от проведено теренно проучване на екип от ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

На снимката: доц. д-р Зоя Микова

На сцената на АМТИИ се изявява армънска група за автентичен фолклор „Фантъна“ / Извор / от с. Дорково към НЧ „Свети Свети Кирил и Методий 1919 г.” с ръководител Георги Гушев, фолклорна формация „Торлашки пепери“ – Монтана към гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ с ръководител Цветан Цветанов, танцов състав „Качандонис“ при културно-просветно дружество на каракачаните- Карлово с ръководител Костадинке представителен танцов ансамбъл „Пъстрина” гр. Монтана с художествен ръководител и хореограф Първан Първанов. Изтеглете подреждаща фотоизложба с автентични снимки от бита на обекти и се представя кулинарна изложба с традиционни деликатеси.

По-нататък ще бъде постигната висока оценка на публичността – това е определено като особено важно за взаимното опознаване и разбиране между различните общности у нас. Семинарът се реализира с помощта на съмишленици, сред които отново е Регионалният етнографски музей в Пловдив, Регионалните исторически музеи в Чипровци, Велинград и Видин, Федерация за културно-просветни дружества на каракачаните в България – гр. Сливен и гр. Карлово-Сопот, НЧ Мустафа Кемал Ататюрк – гр. Пловдив, ОБЕ „Шалом“ – Пловдив, ОАБС „Парекордзаган“ – Пловдив, вестник „Парекордзагани цайн“ -Пловдив, Торлашко дружество „Ждребче“ -гр. Белоградчик, Фондация „Заедно“ – гр. Пловдив, Дом на етносите- гр. Пловдив, Социална фондация „Инди-Рома“ – гр. Куклен, „Амалипе“ – В. Търново, ПГ „Ген. Владимир Заимов “- гр. Сопот, НУ „Васил Левски“ -с. Караджово – община Садово, сдружение „Глобално творчество“ – гр. София, Дружество на армъните – гр. Велинград, Сдружение „Йешклай България“ – гр. Пловдив и Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ гр. Бургас.

През м. ноември 2020 г. третото издание на „Културен семинар„ Непознати “се провежда с ограничено физическо присъствие, съобразно противоречиви мерки. Този път акцентът е върху материалите, посветени на бесарабски и банатски българи и общност на българите-мюсюлмани. С 22 научни доклади в хибридната среда в присъствено представяне на текстовете и онлайн връзка се включват изявени ученици и докторанти от ИЕФЕМ –БАН, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев “, ЮЗУ„ Неофит Рилски “и др. сродни институции и висши училища. От чужбина се реализира включване с бесарабски българи от Украйна и гости от РС Македония. В края на научната конференция се представят традиционни костюми от колекционерите съорганизатори на фестивала на шевицата гр. Варна – Илонка Станкова, Радослав Радков и Славян Стоянов.

Д-р Микова и екипът насочват усилията в тези трудни за лични контакти време да свържат Културния семинар „Непознати“ с целевите групи, вдъхновяващи 3-то издание на „Непознати“ и да намерят широка подкрепа. Списъкът е много дълъг, и това означава отговорност, работа без почистване и посветеност на целите. Намират съидейници в Държавната агенция за българите в чужбина, КЦМ 2000 ГРУП, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН, Регионални исторически музеи във Велинград, Чипровци, Плевен, Смолян и Благоевград; Регионален етнографски музей- Пловдив, „Виртуален музей на България“ – „История в шевици“, Народно читалище „Петър Парчевич 1927“ – с. Асеново, Никополско; Народно читалище „Съединение 1923“ с. Бърдарски геран, общ. Враца; Сдружение на банатските българи „Фалмис“ – София.

В очакване сме през 2021 г. „Непознатите“ да реализирате и художествено- товорческия модул на пловдивската сцена.

ИСТОРИЯ

д-р Зоя Микова изследва няколко години и защитава дисертация на тема „Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив“. Обемната информация, която тя събира, трябва да бъде споделена. Ето така се получава идеята за семинара. Първоначално в основата на екипа се прави доц. д-р Владимир Владимиров, гл. ас. д.р Иван Георгиев, ас. Таня Върбева, Мартин Петков – докторант, Борислава Амуджева – магистър. В третото издание на семинара доц. д-р Зоя Микова ръководител екип на Непознатите в състава – гл. ас. д-р Тихомир Радев – АМТИИ, д-р Бехрин Шопова – ИЕФЕМ – БАН, ас. Таня Върбева – АМТИИ, Мартин Петков – докторант. Всяко издание има уникален плакат, а самият форум „Непознатите“ има свое собствено лого дело на доц. Васил Николов, CD на художествената част, много професионални фотоси, издава се книга с научните доклади от форума.

* Зоя Микова е родена на в гр. Плевен. Възпитаник е на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев “гр. Пловдив, в първия клас по специалност „Етномузикознание“, и специалности „Ръководство на народни състави“, „Изпълнително изкуство“, преквалификация в специалност „Ръководители на танцови състави“ и следдипломна преквалификация в специалност „Педагогика за обучението по музика“. Изучава пеене в класа на проф. А. Кушлева, композиция – проф. Н. Стойков, дирижиране – доц. И. Делерадев и проф. М. Василев. През 1999 г. влиза в първия конкурс за композиция, организиран от Фондация „Иван Спасов“ и създаване на поощрение за хоровата си песен „Тъкала ми е Грозданка“. От 2003 г. е хоноруван преподавател в АМТИИ, а от 2010 г., след конкурса е назначен като асистент по Музикален фолклор. Автор е на сборника със солови народни песни в съпровод на пиано „Дъх от Плевенско“ от 2003 и 2007 г. През октомври 2015 г. се изисква образователна и научна степен „доктор“ след успешно положена защита на дисертационен труд с тема „Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив“. През 2019 и 2020 г. публикува монографичен труд „Милковица – история, етнография и култура“ ……

 

Хрипсиме Ерниасян

Снимки: ас. Таня Върбева – АМТИИ-Пловдив

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %