СМЪЛЧАНО ЛЯТО

Стихосбирка. Автор: Агоп Дайджанян.

Издава: ОАБС „Парекордзаган“ – Пловдив, 2013 г.

Съдържа 34 стихотворения в три Раздела, в 88 стр.

Корица на стихосбирката

Съдържа графични рисунки на братя Мъгърдич и Крикор Касапян.