НОВИНИ

ХРОНИКИ НА ДОБРОТО

На 1 октомври 2021 г., в Пловдив бе представена книга със събрани очерци на Паулина Гегова, Диана Желязкова, Елена Тилова, Петя Генова, Росинка Проданова и Цвета Ненова със заглавие „Хроники на доброто“.

„Макар да не е художествена литература, мога смело да заявя дебюта си в печатното издание. Става въпрос за книгата „Хроники на доброто“, в която с прекрасните ми колеги от НПО портал събрахме част от красивите, понякога тъжни, понякога покъртителни, но най-вече вдъхновяващи истории на организации от цяла България, за които си заслужава да разкажем. Те са пример за борба и доброта, а не за кражба и разочарование. Беше трудно, беше емоционално, разказахме за пътя на още толкова много страхотни хора, които също може да откриете в НПО портала.

В продължение на близо две години, кореспондентския екип публикува над 100 разказа за граждански организации. Сред тях е и Благотворителния съюз „Парекордзаган“ – Пловдив. Чрез тези разкази, авторите дават примери за работата на неправителствените организации в България, зад които стоят човешки съдби, трудни преживявания, надежди и успехи в образованието, културата, дарителството, доброволческия труд и др.

На събитието нашият Съюз бе представен от Ашот Пивазян, един от активните младежи от танцова група „Йеразанк“.

На 6 декември 2020 г. си тръгна от този свят

ГАРО АХЧИЯН от гр. Бургас

Наричаше себе си мечтател, но беше реалист, обичаше да казва, че за него честността не е качество за показ, но непременно трябва да го имаш. Носеше своите ценности близко до сърцето си и не ги отстъпваше пред нищо. Беше дългогодишен зам.-председател на “Парекордзаган” – Бургас, дългогодишен член на Арменското църковно настоятелство в града, първият носител на приза на Община Бургас “Ключа от кулата”.

Той пишеше своите книги със сърцето си и не търсеше комерсиалното. Неговата самоирония развеселяваше околните, често  стихоплетстваше “на крак” и смело ги декламираше.

Ще те помним като лъч светлина в мрака! Почивай в мир!

Ръководство на ОАБС “Парекордзаган” – Пловдив и редколегия на вестник “Парекордзагани Цайн”

***

На 12 ноември 2020 г. ни НАПУСНА Едуард Арсенян

Той беше един от учредителите на “Парекордзаган” в град Пловдив. Дългогодишен зам.-председател на Съюза, носител на модерното мислене, дарител и идеолог на бъдещето, който винаги се свързва с млади хора.
Неговите качества нямат аналог във времето, останалата празнина, която ще бъде допълнена със спомени, ще го цитираме и ще говорим за него в момента.
Поклон и светла да е паметта ти!

Ръководство на ОАБС “Парекордзаган” – Пловдив и редколегия на вестник “Парекордзагани Цайн”