AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Latest post

Издателска Дейност

И слезе Ной от Арарат

В НАЛИЧНОСТ: Да/Ограничено количество! (В редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“; бул.“Източен“ 80, офис 101, Пловдив 4018; тел. 032/262396; e-mail: agbu.voice@gmail.com; доставка и чрез куриер за сметка на получателя) АВТОР/СЪСТАВИТЕЛ: Михран Бохосян ЗАГЛАВИЕ: „И слезе Ной от Арарат” ПРЕВОД: Михран Бохосян…

Давид Сасунски

В НАЛИЧНОСТ: Да (В редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“; бул.“Източен“ 80, офис 101, Пловдив 4018; тел. 032/262396; e-mail: agbu.voice@gmail.com; доставка и чрез куриер за сметка на получателя) АВТОР: Ованес Туманян ЗАГЛАВИЕ: Давид Сасунски ПРЕВОД: Михран Бохосян КОРИЦА: Паметник на Давид…